Program #1

  • Majiteľ má výnos, ktorý závisí od skutočnej vyťaženosti, nie je ničím obmedzený zhora. Odhad je 4-8 % ročne. To znamená že, majiteľ nechá svoj apartmán vyťažovať správcovskej agentúre. Majiteľovi bude vyplatené 65% z výnosu a 35% pôjde vyťažovacej agentúre (z tých 35% sú hradené všetky ostatné prevádzkové náklady spojené s apartmánom, marketing, výmena prádla a upratovanie). Majiteľ podpíše nájomnú zmluvu so správcovskou agentúrou na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov. Prvý rok nie je možné zmluvu ukončiť.
  • Majiteľ má grátis 23 dní majiteľského pobytu v priebehu kalendárneho roka počas mimo sezóny (mimo sezóna je obdobie počas celého kalendárneho roka okrem termínov: od 01.06. do 30.09. vrátane, od 23.12. do 06.01. vrátane, obdobia Veľkej Noci od štvrtka do pondelka vrátane, obdobia jarných prázdnin vyhlásených na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku, obdobie štátnych a cirkevných sviatkov vyhlásených na Slovensku, v ČR a v Maďarsku.
  • Všetky uvedené programy nezahŕňajú náklady za správu v podobe mesačného zálohového predpisu (cca 140 eur mesačne) a energie (cca 50 eur mesačne).
  • Podmienkou zaradenia investičného apartmánu do Programu 1. je kúpa štandardného nábytkového vybavenia apartmánu. Informácie o cene za takýto štandardný nábytkový balíček v prípade jednoizbových a dvojizbových apartmánov a jednoizbových mezonetov Vám radi poskytneme na vyžiadanie.
Chcem investovať

Program #2

  • Majiteľ si sám vyťažuje a užíva apartmán bez obmedzení.
Chcem investovať

I am interested in an apartment

Contact us and we will be happy to talk about the possibilities of buying an investment apartment.